Jazdené vysokozdvižné vozíky

Vysokozdvižné vozíky a ich použitie

Servis a vysokozdvižné vozíky

Servis – čo presne pod týmto slovom hľadať? Servis na vysokozdvižný vozík? Servis ako opravy, servis ako údržba? Áno, toto všetko je vo všeobecnej rovine pod pojmom "servis" zahrnuté. Ako celok však musíme túto veličinu v oblasti, o ktorej hovoríme, teda v oblasti potreby manipulácie, chápať ako akékoľvek služby spojené nielen s výrazmi, ako je oprava vysokozdvižného vozíka alebo bežná údržba, ale aj poradenstvo, prenájom v prípade výpadku, poistenie, príslušenstvo, náhradné diely, vzdialenosť verzus dojazd servisného technika atď.. Ak ste teda vo fáze, kedy ste odhadli – dobre odhadli – frekvenciu a dôležitosť manipulácie pre vašu skutočnú potrebu, neváhajte prijať alebo navrhnúť riešenie, ktoré pre Vás v konečnom dôsledku bude znamenať menej na strane starostí a viac na strane komplexných služieb a kompletného logistického riešenia. Ušetrené náklady na strane jednorázového nákupu môžu znamenať dlhodobé výdavky ve forme prestojov vysokozdvižných vozíkov a smutné pohľady zákazníka na servisného technika, ktorý sa na jeho jazdený vysokozdvižný vozík prišiel skôr preškoliť než ho reálne opraviť. Obvyklý postup je skúšať meniť to či ono a dúfať, že to zaberie. Jednoducho postup systémom pokus - omyl...


Vysokozdvižné vozíky - dôležitosť manipulácie

Dôležitosť - toto slovo je v našich zemepisných šírkach zatiaľ chápané nie zcelkom jednoznačne vo význame, ktorý skutočne má. Vezmime si príklad popisovaný zhora. Linka na výrobu výlisov sa zastavila, protože vysokozdvižný vozík nie je prevádzkyschopný. Vedenie spoločnosti kladie na vedúceho výroby náročné úlohy.. výpadok manipulácie v procese výroby je neprípustný.. takéto situácie sa však v bežnom živote stávajú každý deň. Na odľahčenie je však možné povedať, že my sme len ľudia a vysokozdvižné vozíky sú len stroje.. ale vráťme sa k téme. Nákupca v danej spoločnosti vychádzal z nasledovných parametrov. Ak ponecháme technické detaily stranou, potrebujú vozík ktorý budú používať povedzme trikrát za 10 minút. To je pre nákupcu informácia, ktorá na jednu stranu hovorí všetko, ale na druhú stranu nič o skutočnej potrebe vozíka. Výroba je na týchto desiatich minútach tri krát za deň celkom závislá. Podobných sitácií alebo variácií je v oblasti vysokozdvižných vozíkov obecne možné nájť veľa a nie je teda nutné ich podrobne rozoberať. Snažíme sa tu skôr obecne vysvetliť, že dôležitosť nie je daná frekvenciou, ale zámerom je bezpečne a bez problémov naplniť skutočnú potrebu manipulácie na Vašej prevádzke. Prisľúbiť zákazníkovi, že použitý vysokozdvižný vozík je úplne rovnaký s novým a dajú sa od neho očakávať zrovnateľné výkony po celú dobu prevádzky, tak nastáva stále častejšie. O tom, čo skutočne patrí a nepatrí medzi vlastnosti, ktoré má mať jazdená manipulačná technika čo do celkového zázemia a rozsahu poskytovaných služieb si povieme nižšie. Vaša rýchla žiadosť:
Vaše meno:
Váš e-mail: *
Vaša správa:


© 2024 Chabera Webdesign Czech Republic