Vysokozdvižné vozíky manipulačná technika a jazdené vozíky

Vysokozdvižné vozíky manipulačná technika

Ako často používate manipulačnú techniku?

Frekvencia manipulácie – toto slovné spojenie zahŕňa všetky aplikácie manipulačnej techniky (cháp premiestňovanie bremien) z pohľadu početnosti nasadenia. Zahŕňame sem jednosmenné, dvojsmenné a trojsmenné prevádzky, zaraďujeme sem potrebu manipulácie nákladu jedenkrát za deň, za hodinu, za týždeň a taktiež potrebu iba jedenkrát za mesiac. Prečo takéto sledovanie? Rozsah potreby tvorí rámec manipulácie a skutočného využitia. Nikto by nemal platiť za možnosti, které se síce ponúkajú, ale v praxi sa nedajú z hľadiska potreby manipulácie využiť. Takých prípadov použitia manipulačnej techniky je však reálnej praxi veľa. Pomerne často sa stretávame so zákazníkmi, ktorý po piatich rokoch prevádzky pôvodne nového vozíka majú na počítadle motohodín číslo 500. Pozor však na úskalia potreby manipulačnej techniky ako takej! Ak je prevádzka riadená automaticky a zastávka v odbere materiálu z linky spôsobí výrazné straty, je to iný prípad a potom je veľmi vhodné rešpektovať potrebu istoty, že bezpečne naštartujem svoj vysokozdvižný vozík v ten pravý moment - teda kedykoľvek. Manipulačná technika a jazdená manipulačná technika snáď ešte viac, by mala byť (ako akékoľvek iné zariadenia) vždy v správnom čase na správnom mieste.


Počet motohodín u manipulačnej techniky

Počet motohodín u manipulačnej techniky - ako už bolo povedané, je tento parameter dôležitou technickou informáciou a vzhľadom k tomu, že je u veľa jazdených vozíkov všetkých značiek jeho zmena mechanickou záležitosťou, dochádza aj k manipulácií s týmto údajom, nanešťastie vždy smerom nadol. Obecne si pre hrubú orientáciu môžeme povedať, že pokiaľ budeme vychádzať z obecného priemeru manipulačnej techniky cca 1500 motohodín ročne, je prípadná ponuka za desať a viac rokov starý vozík s počtom motohodín 1500 až 3000 už sama o sebe podozrivá. Aj z týchto dôvodov ešte raz pripomíname dôležitosť preverenia manipulačnej techniky a jej histórie.


História vozíkov a manipulačnej techniky všeobecne

Historia vozíkov – ak chcete nakupovať manipulačnú techniku a máte v úmysle do tohto nákupu investovať na Vaše pomery napríklad aj podstatnú sumu peňazí, požadujte vždy doklad o servisnej histórií. Prípady manipulácie s počtom najazdených motohodín manipulačnej techniky sú u nás aj v zahraničí celkom bežné a je potrebné sa proti takémuto postupu brániť už na začiatku úvahy o nákupe. Ak nie je dodávateľ schopný vydokladovať históriu manipulačnej techniky je riziko nákupu, ktorá sa môže opticky javiť v dobrej kondícií, príliš vysoké na to aby ste do nej investovali bez ohľadu na to, aké či už finančné alebo záručné podmienky Vám takýto dodávateľ sľubuje. Neváhajte nás kontaktovať s požiadavkou na preverenie histórie manipulačnej techniky Linde, ktorý Vám kdokoľvek ponúka! Táto služba je celkom zadarmo.


Manipulačná technika

Potreba manipulácie je otázkou, ktorú si kladie mnoho prevádzkovateľov najrôznejších spoločností. Kde a kedy má byť použitá manipulačná technika? Ako to však s onou takzvanou potrebou manipulácie v praxi je? Samozrejme, že manipuláciu samotnú si od fungovania výroby, obchodu alebo logistických riešení nie je možné odmyslieť. Rôzne pohľady rôznych výrobcov alebo zástupcov značiek sa vzájomne odlišujú a zároveň prelínajú v určitých bodoch. Jedno vieme s istotou. Potreba manipulácie, nech už je akokoľvek vysoká, tu zostáva. Problematika manipulácie a manipulačnej techniky sú v praxi jednoznačne neoddeliteľné a práve spomenutá potreba manipulácie je zásadným parametrom pri výbere vhodnej manipulačnej techniky alebo pri tvorbe logistického riešenia danej prevádzky. Ako je možné zistiť alebo upresniť vlastnú potrebu manipulácie tak, aby navrhnuté riešenie čo najviac vyhovovalo daným technologickým podmienkam v konkrétnej provádzke? Pokúsíme se Vám teraz poskytnúť niekoľko základných informácii a rád, ktoré by mohli Vašu orientáciu pri hľadaní optimálneho logistického riešenia a zisťovania vašich skutočných potrieb manipulácie zjednodušiť a zprehľadniť. Ak chceme čokoľvek manipulovať, musíme dodržať niekoľko veľmi základných parametrov, ktoré by ste v praxi na manipulačnú techniku, aj v prípade jazdeného vozíka, mali klásť. Niie je vhodné, aby ste špecifikáciou svojich základných technických parametrov dospeli k určitému typu manipulačného vozíka. V praxi je nutné potrebu manipulácie vnímať ako celok a peoto je potrebné brať do úvahy aj iné, nielen technické parametre. Prediskutujme si tieto základné parametre pri zisťovaní skutočných potrieb manipulácie a pokúsime sa ich v krátkosti vysvetliť. Vaša rýchla žiadosť:
Vaše meno:
Váš e-mail: *
Vaša správa:


© 2024 Chabera Webdesign Czech Republic